بهنام غلامحسین فرد

متولد ۱۳۶۲

فراگیری گیتار از سال  ۱۳۷۶ نزد فرید رئوفی

تدریس گیتار از سال ۱۳۸۴

تدریس گیتار در  سبک  های پاپ و کلاسیک

مدرک کارشناسی موسیقی گرایش نوازندگی ساز جهانی

تدریس در  آموزشگاه  های  پژواک اندیشه های روشن، سونات و آموزشگاه آوات.