تلگرام

pzhvac@

اینستاگرام

pezhvak.music.academy@

تلفن تماس

٤٦٠٨٨٠١٣   –   ٤٦٠٨٨٠٢٥

آدرس

تهران، چيتگر، شهرك گلستان، بلوار كوهك، نبش نسيم سوم، مجتمع پاسارگاد، طبقه اول اداري، واحد ١٠، آموزشگاه موسیقی پژواک اندیشه های روشن