اساتید مجموعه

پژواک اندیشه های روشن

آرش احمدی نسب

تار – سه تار – عود

امیر علوی

پیانو

سیاوش احمدی نسب

کمانچه – ویولن

سپیده لک زاده

سنتور

مهرداد مهرانی فر

گیتار کلاسیک

بهنام غلامحسین فرد

گیتار پاپ و کلاسیک

فریبا علی پور

مدرس ویولنسل، تئوری موسیقی، هارمونی